i&i conferentie

CODING, EEN NIEUWE WERELDTAAL

WANNEER 25 november 2015 10.00 - 18.00 uur
WAAR Amersfoort Dierenpark Amersfoort

Jubileumeditie

Op 25 november 2015 zal de feestelijke 25e conferentie van de Vereniging i&i plaatsvinden. Het Dierenpark Amersfoort is dan de bijzondere, niet alledaagse locatie. De wondere wereld van al wat leeft en de digitale wereld komen hier straks bij elkaar. Op verschillende locaties in de dierentuin zal aandacht geschonken worden aan het thema van deze conferentie:

Coding, een nieuwe wereldtaal
Maar er is meer te beleven in de ict-wereld... De Vereniging i&i heeft zich ten doel gesteld de deskundigheid van haar leden te bevorderen en kennisuitwisseling op het gebied van didactiek, leermiddelen en techniek te faciliteren. Didactiek en innovatief eigentijds onderwijs zijn daarbij leidend. In deze 25e conferentie leggen we nadruk op de toekomst, maar kijken als jubilaris ook terug naar het verleden. De workshops, lezingen en keynotes van onze conferenties worden verzorgd door experts en ingewijden op gebied van ict en onderwijs. Scrum, Gamification, Apps, Raspberry Pi, Onderwijspioniers en ICT, het zijn onderwerpen die we in het vorige jubileumjaar nog niet tegenkwamen.
Coding is sterk in opkomst, wij vertalen het als aantrekkelijk programmeren voor jongeren. Coding sluit immers aan op vaardigheden die straks hard nodig zijn. Ook voor niet programmerende collega’s is deze conferentie interessant. We nodigen nadrukkelijk ook geïnteresseerde docenten van bètavakken uit om deze conferentie te bezoeken. Nu alle vakken in de scholen voortdurend in beweging zijn, is het goed om de blik te verruimen. Leren over en van coding sluit goed aan bij vele vakken.
Er zijn initiatieven ontplooid om het vak informatica in de bovenbouw van het havo en vwo te vernieuwen. Ook daarover zult u op deze conferentie een en ander horen. De sponsors hebben we nadrukkelijk gekozen om met hun kennis de conferentie aan te vullen. Zij zullen dan ook bij het thema passende workshops en lezingen aanbieden, zodat ze niet alleen marktpartij zijn, maar ook actief aan het conferentieprogramma meedoen.
Het wordt een feestelijke conferentie. Voor leden hebben we de prijs dan ook zeer aantrekkelijk gemaakt (€ 125,-).
Neem uw collega ook mee!
Voor het management is deze conferentie bij uitstek een gelegenheid om kennis te nemen van de wijzigingen op het gebied van ict en onderwijs.

Registerleraar


Het bezoek aan de conferentie kunt u als nascholing registreren op Registerleraar.

Onderwijscoöperatie

De i&i Conferentie wordt gesteund door De Onderwijscoöperatie. Ze werkt samen met leraren met als doel de beroepsgroep te versterken. Het motto van de Onderwijscoöperatie is 'Van u, voor u en door u'.